Our Poster...

blog-20180618.jpg

2007年仲讀緊插畫設計嘅時候,記得有一個晚上,上左朋友屋企扮做功課,扮軟硬玩電話扮追朋友仔數。係同學房門見到張好靚嘅軟硬海報,我凝望左好幾分鐘。果時幻想自己有張屬於自己為某某繪製嘅海報。

一轉眼已經過左11年。海報掛起。想向朋友間房門致敬!是次活動為雞蛋仔節設計嘅大型海報,今次除左有返我地既雞仔豬仔角色以外,都加左一組繁體字元素。為本地文化出一分力!

呢張係我地現時最大嘅海報!

Posted on June 19, 2018 .